Hur ofta behöver man byta fönster på sitt hus?

Våra fönster ska hjälpa till att skydda oss och vårt hem från vädret utanför. Samtidigt ska de även släppa in ljus, hålla värmen inne och bidra till ett bra intryck av huset. Fönsterna får utstå mycket genom åren och de har generellt en lång hållbarhet vilket innebär att de inte behöver bytas särskilt ofta. Idag finns det tre olika typer av fönsterkarmar: karmar av trä, plast och aluminium. Dessa har olika för- och nackdelar som påverkar hur ofta fönsterna behöver bytas. Trä- och plastfönster brukar behöva bytas efter cirka 30 år medan aluminiumfönster kan hålla över 50 år, men det är flera faktorer som påverkar deras livslängd.

Faktorer som påverkar fönsterna

Fönster slits olika mycket beroende på vad de utsätts för och föroreningar från avgaser och industrier sliter mycket på fönsterna och deras karmar. Utsätts fönsterna för mycket sol och salta havsvindar så minskar också livslängden. Kvaliteten på fönsterna har stor betydelse för hur mycket slitage som de klarar, och idag finns det många olika funktioner och tillval på fönster. De kan till exempel vara energisnåla, självtvättande och vridbara för att underlätta tvättning. Därför är det bra att tänka på vilka förhållanden som fönsterna ska klara av när du väljer vilka fönster du ska köpa.

Underhåll fönsterna för längre hållbarhet

Både plast och aluminiumfönster räknas som underhållsfria men plastfönster blir lätt missfärgade. Det är rekommenderat att träfönster underhålls ungefär vart sjunde år för att de ska vara fräscha och må bra. Det är även bra att se över andra delar av fönsterna såsom beslag och kit med jämna mellanrum för att se om något behöver bytas. Alla fönster mår bra av att tvättas regelbundet och beroende på om det finns någon speciell ytbehandling på fönsterna så kan det vara olika krav på tvättningen. Att följa de rekommendationer som finns kring tvättningen av fönsterna är viktig för att inte själv råka skada dem. Genom att regelbundet kolla över fönsterna så går det upptäcka om det uppkommit några skador. Träfönster är lätta att laga och måla om, medan plast- och aluminiumfönster är svårare.

Tecken på att fönsterna behöver bytas

  • Skador på glaset
  • Stora skador på fönsterkarmen – om det endast är små skador så går det oftast att laga beroende på vad det är för typ av fönster.
  • Svårt att öppna eller stänga
  • Kallras och dåligt isolerande
  • Iskristaller bildas på fönstret under vintern
  • Svåra att rengöra

En annan anledning till att byta fönster kan vara att minska energiförbrukningen i huset genom att byta till energifönster. Detta är ett vanligt val vid renoveringar av äldre hus. Att byta fönster är en investering i husets uppvärmning, det ökar husets värde och gör huset med lockande inför en eventuell försäljning.

Andra anledningar kan vara att det ställs vissa krav på fönsterna på allmänna platser, till exempel på kontor, skolor och andra verksamheter. Genom åren har det kommit nya tekniker inom fönstertillverkningen och det har lett till att moderna fönster är mer tåliga och det finns fönster som är okrossbara. Det finns även fönster som går sönder i stora bitar istället för tusentals små glasskärvor. Detta för att minimera risken att någon skadar sig på glaset.